จำนวนผู้เข้าชม : 65

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” [2020-12-07]