จำนวนผู้เข้าชม : 173

   


คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และที่ปรึกษา (๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) [2020-12-03]

คุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และที่ปรึกษา (๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรีและที่ปรึกษา ซึ่งมี นายอุดม เจียมจงวัฒนา  ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมฯ โดยแจ้งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ การการขับเคลื่อนงานและบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และแผนการจัดกิจกรรมของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในแต่ละอำเภอ โดยมีประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอต่างๆ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน วันนี้ (๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)