จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-25]

อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

 

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอท่าม่วง จำนวน ๒ ท่าน และอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๓ ท่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)