จำนวนผู้เข้าชม : 146

   


คุมประพฤติ คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติในคดีฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-23]

คุมประพฤติ คุมประพฤติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติในคดีฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติในคดีฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา โดยให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังพ้นการคุมความประพฤติ, การสงเคราะห์ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ  และการดำเนินชีวิตโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)