จำนวนผู้เข้าชม : 107

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฯ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)