จำนวนผู้เข้าชม : 214

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [2020-11-17]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐา พิมพ์วงษ์เกตุ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง ซึ่งมี นายขนบ  อินทะบุตร และ นางวรรณา เหมือนโต อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนตำบลบ้านเก่าและตำบลใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองทราบอีกด้วย เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ณ วัดลำทหาร  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)