จำนวนผู้เข้าชม : 70

   


สำนักงานคุมประพฤติพัทลุง ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ [2020-11-17]