จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวนดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (EM)และรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด [2020-11-16]