จำนวนผู้เข้าชม : 133

   


คุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก เข้าร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคม (โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ) (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [2020-11-16]

คุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก เข้าร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคม (โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ) (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ กลุ่มคุมความประพฤติ และนายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก เข้าร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคม (โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการ) ซึ่งถือเป็นการรายงานตัวแบบกลุ่มประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.


                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)