จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


คุมประพฤตินครปฐม ประชุมคัดเลือกประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี [2020-11-12]