จำนวนผู้เข้าชม : 615

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมกลุ่มคุมความประพฤติและกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2020-11-06]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมกลุ่มคุมความประพฤติและกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุมความประพฤติและกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบาย,แนวทางการขับเคลื่อนงาน ฯลฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่มงานฯ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)