จำนวนผู้เข้าชม : 193

   


คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติฯ อำเภอท่ามะกา รับรายงานตัวฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสงเคราะห์สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เข้ารายงานตัวฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ณ.ศูนย์ฯ อำเภอท่ามะกาและ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น [2020-11-02]

คุมประพฤติกาญจน์ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติฯ อำเภอท่ามะกา รับรายงานตัวฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสงเคราะห์สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เข้ารายงานตัวฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ณ.ศูนย์ฯ อำเภอท่ามะกาและ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น

                                    กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวประกายมาศ น้อยสุวรรณ และ นางสาวณัฐฐา พิมพ์วงษ์เกตุ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติฯ อำเภอท่ามะกา รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตอำเภอท่ามะกา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งสงเคราะห์สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เข้ารายงานตัวฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทั้งที่ศูนย์ฯ อำเภอท่ามะกาและ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น ตามโครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา ซึ่งมี นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี นำคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา ให้ความช่วยเหลือร่วมรับรายงานตัวฯ และร่วมกันสงเคราะห์สิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เข้ารายงานตัวฯ  วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา (วัดท่ามะกา) ตำบลท่ามะกา และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น (วัดดอนขมิ้น) ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)