จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้กระทำผิด [2020-10-30]