จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


สคป.จ.ชม.ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( Electronic Monitoring ) ให้กับนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก [2020-10-29]