จำนวนผู้เข้าชม : 207

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี [2020-10-28]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางเข้าพบและเยี่ยมคารวะ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รายงานตัวปฏิบัติราชการ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ และพร้อมรับนโยบายเพื่อการปฏิบัติภารกิจงานคุมประพฤติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓)