จำนวนผู้เข้าชม : 186

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [2020-10-24]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายสำราญ ใจซื่อ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเลาขวัญ ร่วมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอเลาขวัญ(วัดเลาขวัญ) อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)