จำนวนผู้เข้าชม : 150

   


คุมประพฤติ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) [2020-10-24]

คุมประพฤติ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานฯ  นำภัตตาหารคาวหวานมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นการสนับสนุน รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ รักษาศีล ๕ นำหลักธรรม คำสอนในพุทธศาสนามาใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนาเพิ่มพูนความดี กรรมดี สร้างความสุขมาให้เจ้าหน้าที่ฯ ให้มีจิตใจแบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจผ่องใส บริสุทธิ์ ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอสิ่งที่ดีงามและสร้างความสามัคคีในองค์กร เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)