จำนวนผู้เข้าชม : 190

   


คุมประพฤติ จัดปฐมนิเทศและแจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) [2020-10-16]

คุมประพฤติ จัดปฐมนิเทศและแจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนางสาววรรณวิสา เล็กแดงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการประพฤติปฏิบัติตน พร้อมทั้ง แจ้งคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)