จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 [2020-10-14]