จำนวนผู้เข้าชม : 182

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อปรึกษาข้อราชการ เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [2020-10-07]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อปรึกษาข้อราชการ เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ


          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ กลุ่มคุมความประพฤติ และนายธีระ แก้วสว่าง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เข้าพบ นายเอกรินทร์ รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อปรึกษาข้อราชการ เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับภารกิจงานคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่อการปฏิบัติภารกิจงานคุมประพฤติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.


                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)