จำนวนผู้เข้าชม : 153

   


คุมประพฤติ แจ้งคำวินิจฉัย และจัดปฐมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-10-02]

คุมประพฤติ แจ้งคำวินิจฉัย และจัดปฐมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง และนางสาววรรณวิสา เล็กแดงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ แจ้งคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งจัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  วันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)