จำนวนผู้เข้าชม : 195

   


คุมประพฤติ ประสานงานกับ นายบัณฑิต สำรองกนก กำนันตำบลท่าล้อ และ นางสุภาพรรณ จินตนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2020-10-02]

คุมประพฤติ ประสานงานกับ นายบัณฑิต สำรองกนก กำนันตำบลท่าล้อ และ นางสุภาพรรณ จินตนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง ดำเนินการจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพศาล ทวีผล และนายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ นำทีมประสานจับกุมฯ ประสานงานกับ นายบัณฑิต สำรองกนก กำนันตำบลท่าล้อ และ นางสุภาพรรณ จินตนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ บ้านพักอาศัย ในเขตหมู่บ้านหัวกรวด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ให้นำตัวส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป วันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)