จำนวนผู้เข้าชม : 141

   


ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ ๒๑ [2020-09-27]

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ ๒๑

 

          เมื่อเวลา ๑๓.๒๖ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำแห่งที่ ๒๑ ของโครงการฯ 

 

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ กันยายน ๒๕๖๓