จำนวนผู้เข้าชม : 173

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของทหาร ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ [2020-09-25]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของทหาร ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท แก่ผู้ทำคุณงามความดี และให้การสนับสนุนกิจการของทหาร ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พลร.๙ เป็นประธานในพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีประดับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท นั้นถื่อว่าเป็นผู้ที่บำเบ็ญคุณงามความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการของทหาร ด้วยดีตลอดมา ทางกองพลทหารราบที่ ๙ เห็นสมควรให้ได้รับเข็มพระราชลัญจกรมหาสุรสิงหนาท ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป วันนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ กันยายน ๒๕๖๓)