จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ [2020-09-24]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ อาคารชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๔ กันยายน ๒๕๖๓)