จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ออกศูนย์ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และดำเนินการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ [2020-09-22]