จำนวนผู้เข้าชม : 286

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก [2020-09-17]

อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มสืบเสาะและพินิจ ร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติงานสืบเสาะข้อเท็จจริงในการสอบปากคำผู้อุปการะกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอท่าม่วง จำนวน ๑ ท่าน,อำเภอท่ามะกา จำนวน ๑ ท่าน และอำเภอเมืองกาญจนบุรี จำนวน ๗ ท่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา.

                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ กันยายน ๒๕๖๓)