จำนวนผู้เข้าชม : 170

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (TCP) เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) “โครงการนำกระดาษกลับโรงงาน” มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ [2020-09-15]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (TCP) เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) “โครงการนำกระดาษกลับโรงงาน” มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางวริณทร ใจบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมด้วย นายพงศ์พันธ์ อาวรณ์ธรรม พนักงานขับรถยนต์ นำเอกสารที่ครบกำหนดทำลาย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ทำลายเอกสารด้วยวิธีการต้มย่อย พร้อมเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) “โครงการนำกระดาษกลับโรงงาน” ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)(TCP) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบกระดาษ A4 จำนวน ๗ กล่อง เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนตามโครงการดังกล่าว วันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ณ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี