จำนวนผู้เข้าชม : 153

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ [2020-09-12]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ หลักสูตร ๑๒ วัน เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...( ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓)