จำนวนผู้เข้าชม : 155

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม แบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [2020-09-11]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม แบบกลุ่มประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและกลุ่มคุมความประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่ม วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.


                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)
#คุมประพฤติกาญจนบุรี
  #คืนโอกาสสร้างความยุติธรรม