จำนวนผู้เข้าชม : 143

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฯ และร่วมประชุม “ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดฯ ผ่านระบบ Video Conference การช่วยเหลือเยียวยาและจำเลยในคดีอาญา” [2020-09-11]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฯ และร่วมประชุม “ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดฯ ผ่านระบบ Video Conference การช่วยเหลือเยียวยาและจำเลยในคดีอาญา”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดฯ  ให้การต้อนรับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฯ และร่วมประชุม “ถอดบทเรียนการทำงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference การช่วยเหลือเยียวยาและจำเลยในคดีอาญา” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม จากห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๑ กันยายน ๒๕๖๓)