จำนวนผู้เข้าชม : 139

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ ในการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ [2020-09-10]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ ในการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ


          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และนางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าพบ นายกฤษฏาพัฒน์ ศิรจตุพัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษาข้อราชการ ในการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นี้เป็นต้นไป วันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๖๓) ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.


                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)