จำนวนผู้เข้าชม : 157

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลท่าล้อ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง [2020-09-02]

คุมประพฤติกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลท่าล้อ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลท่าล้อ จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรม เก็บผักตบชวา วัชพืชน้ำ และเก็บขยะ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณหาดทรายท่าล้อ  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีนำผู้ถูกคุมความประพฤติ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนโดยส่วนรวม วันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหาดทรายท่าล้อ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ กันยายน ๒๕๖๓)