จำนวนผู้เข้าชม : 155

   


คุมประพฤติ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" (โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) [2020-08-30]

คุมประพฤติ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" (โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี)

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี,เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กิจกรรม "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติผ่านสื่อวีดีทัศน์ และกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา รับของรางวัลโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี,เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ,สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ และได้รับเกียรติจาก นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี มอบของรางวัลแก่เด็กนักเรียน ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐๐ คน ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)