จำนวนผู้เข้าชม : 160

   


คุมประพฤติ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-08-19]

คุมประพฤติ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายเอกรินทร์ รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานฯ วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดทองผาภูมิ  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)