จำนวนผู้เข้าชม : 152

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ [2020-08-17]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หลักสูตร ๑๒ วัน เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)