จำนวนผู้เข้าชม : 159

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมคุมประพฤติ ภาค ๗ [2020-08-17]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมคุมประพฤติ ภาค ๗

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ และ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกรมคุมประพฤติ ภาค ๗ โดยมี นายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)