จำนวนผู้เข้าชม : 230

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ/นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ [2020-08-14]

คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ/นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และกลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ/นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ/นักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก สมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน ,อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๑๒ คน และเจ้าหน้าที่  ๒ คน วันนี้ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)