จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและ การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม [2020-08-13]