จำนวนผู้เข้าชม : 188

   


New Normal ความปกติใหม่ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแรกรับ เข้าสู่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 [2020-08-11]

New Normal ความปกติใหม่ในงานคุมประพฤต
.
ความปกติใหม่ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแรกรับ เข้าสู่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในช่วงสถานการณ์ COVID-19
.
1.จัดเตรียมสถานที่ เช่นเรือนนอน สุขา ห้องรับประทานอาหาร ให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งแยกอุปกรณ์เครื่องใช
.
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แรกรับจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการไข้ หรืออุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะดำเนินการประสานและส่งตัวไปยังสาธารณสุขในพื้นที่
.
3.ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งตรวจคัดกรองวัดไข้ และประเมินอาการทุก เช้า-เย็น
.
4.เมื่อพ้นระยะเวลา 14 วันแล้ว ดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไป