จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม [2020-08-10]

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การติดตามผลงานดำเนินงานจิตอาสาและสื่อการประชาสัมพันธ์จิตอาสา และการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904หลักสูตรฝึกทบทวน

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาระหว่างกระทรวงยุติธรรม และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่จะทำกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย