จำนวนผู้เข้าชม : 198

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1 [2020-08-08]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานปิดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1

วันนี้ (8 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM  โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 7 และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง เข้าร่วม ณ โรงแรมดิอิมเมอรอล กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจนี้  รวมทั้งบุคลากรในส่วนกลางต้องนำปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ จากผู้ปฏิบัติงาน  ไปดำเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้นอกเหนือจากตัวอุปกรณ์ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขข้อห้ามต่างๆ แล้ว ในส่วนของพนักงานคุมประพฤติก็ต้องพิจารณาออกแบบเงื่อนไขการคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องไว้รองรับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย ว่าจะต้องใช้โปรแกรมหรือให้ทำงานบริการสังคมได้อย่างไรให้เหมาะสม