จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


"หล่มสัก" ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมชื่นชมการทำงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด “บ้านบวรรักษ์หล่มสัก” [2020-08-06]