จำนวนผู้เข้าชม : 175

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ [2020-08-04]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี นางสาวธัญลักษณ์ ผาสุก นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และ นางสาวนิศารัตน์ ปานนาค  นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม
ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่ม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๕ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา. 


                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)