จำนวนผู้เข้าชม : 219

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี [2020-07-31]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี 

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา ณ บริเวณถนนสายกาญจนบุรี – ด่านมะขามเตี้ย ศูนย์ราชการจังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)