จำนวนผู้เข้าชม : 158

   


คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ [2020-07-24]

คุมประพฤติ ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ลงพื้นที่ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) เพื่อเพิ่มหน่วยงานภาคีรองรับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ตามที่กรมคุมประพฤติร่วมมือกับศาลฎีกาและศาลอาญานำร่องการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ โดยมุ่งเน้นให้การกักขังแทนค่าปรับเป็นศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพิ่มขึ้นตามนโยบายดังกล่าวฯ  ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)