จำนวนผู้เข้าชม : 161

   


คุมประพฤติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-07-24]

คุมประพฤติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)