จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าเฝ้าฯรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2020-07-23]