จำนวนผู้เข้าชม : 168

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) [2020-07-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และกลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานผู้ถูกคุมความประพฤติ แบบกลุ่ม ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม (จิตอาสา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน ,อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๑๔ คน และเจ้าหน้าที่  ๔ คน วันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)