จำนวนผู้เข้าชม : 193

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับพระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม [2020-07-17]

คุมประพฤติกาญจนบุรี รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับพระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี)  จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และกลุ่มคุมความประพฤติ รับรายงานตัวนักโทษที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือ ลดวันต้องโทษจำคุก แบบกลุ่มประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และร่วมกับพระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย) เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี)  จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ด้วยการฟังธรรม ฝึกเดินจงกรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และทำความสะอาดพัฒนาบริเวณโดยรอบวัด  ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน เจ้าหน้าที่  ๓ คน วันนี้ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)